نوشته شده توسط مدير سايت

دانلود پروژه خسارت معنوی

پروژه  ارسال شده توسط سرکارخانم کریمی کارشناس ارشد حقوق  فایل به صورت word فونت Bnazanin 14 عنواین زیر را مورد بحث قرار داده است : چکیده فصل اول  کلیات مبحث اول: مفاهیم خسارت و انواع…

دانلود پروژه دادگستری

پروژه  ارسال شده توسط جناب اقای رمضانی دانشجوی کارشناس ارشد حقوق فایل به صورت word فونت Bnazanin 14  شامل ۵۴ صفحه عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است : مقدمه فصل اول : کلیات…

دانلود پروژه سرقت

پروژه  ارسال شده توسط جناب اقای رمضانی دانشجوی کارشناس ارشد حقوق فایل به صورت word فونت Bnazanin 14  شامل ۴۷ صفحه عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است : مقدمه فصل اول : تاریخچه…

دانلود پروژه تعارض زدایی از ادله

پروژه  ارسال شده توسط سرکارخانم کریمی کارشناس ارشد حقوق  فایل به صورت word فونت Bnazanin 14 عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است : مقدمه تعریف تعارض ادله عناصرتعارض ادله عناصر لازم برای قوع…

دانلود پروژه قاچاق کالا

پروژه  ارسال شده توسط جناب اقای رحیمی کارشناس  حقوق  فایل به صورت word فونت Bnazanin 14  دارای ۴۰ صفحه که عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است : چکیده مقدمه فصل اول : کلیات…