دانلود پروژه آثار اعلام توقف

پروژه  ارسال شده توسط سرکارخانم کریمی کارشناس ارشد حقوق

 فایل به صورت word فونت Bnazanin 14 عنواین زیر را مورد بحث قرار داده است :

آثار اعلام توقف در قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاح قانون تجات۱۳۹۲

فصل اول: کلیات ورشکستگی

۱- تعریف ورشکستگی

شرط اساسی ورشکستگی

تاجر بودن

توقف از پرداخت دیون

ماهیت حقوقی دیون

اقسام ورشکستگی

احراز ورشکستگی

دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به ورشکستگی

فصل دوم: اعلام توقف و اثرات آن

نظر حقوقدانان

رویه قضایی

اعلام توقف به موجب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

اعلام توقف به وسیله تاجر

اعلام توقف به وسیله طبکاران

اعلام توقف به وسیله دادستان

اعلام توقف به موجب لایحه جدید قانون تجارت مصوب ۱۳۹۱

تقاضای ورشکستگی

دارندگان طلب مؤجل

نتیجه گیری

منابع

۱-دکتر دمرچیلی، محمد، قانون تجارت در نظم حقق کنونی

۲-دکتر اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (ورشکستگی)، جلد ۴، ۱۳۸۹

۳-دکترصقری، حقوق بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۷۶

۴-دکتر کیوان آذری، نشریه حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۵

۵-موازین قضایی، جلد ۴

۶-آذری، کیوان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۵۵

۷-دکتر متین، احمد، مجوعه متین، قانون تجارت در نظم کنونی

۸-مجوعه کیهان ۱۳۴۳

 

150,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.