دانلود پروژه سیستم حسابداری انبارها و سفارشات مدیریت کالا

فایل بصورت پاورپویت “ارائه تصویری” در ۵۹ اسلاید که بخشی از آن در زیر  قرار گرفته اند :
صدوررسیدانبار(کدWHF003):
الف ـ رسید انبارکالای وارده به انبارمحصول:
رسید انبارمحصولات تولید شده وخریداری شده وارده به انبارمحصول,پس ازتخلیه,مطابق گزارش کنترل کیفی صادرمیگردد وبصورت روزانه ازموجودیهای این انبارگزارش روزانه …..
ب ـ رسید انبارکالای وارده به انبارترانزیت:
رسید انباربرای این نوع کالاها پس ازفرایندکارشناسی کالا ودرصورت تایید کیفی کارشناسی کالا صادرمیگردد. ودرصورتیکه مورد تایید کارشناسی کالا نباشد به مرکزخرید عودت میگردد.
ارسال کالا:
ارسال کالا توسط انبارترانزیت پس ازکارشناسی کالا صورت میگیرد. درصورت عدم تایید بوسیله صدوربارنامه ,بارگیری و ارسال به مقصد تعیین شده(مرکزخرید)انجام میشود و درصورت تایید رسید انبارکالا صادروکالا بصورت
تحویل وچیدمان کالا درانبارها:
کالای ارسالی ازانبارترانزیت پس ازکنترلهای لازم(همخوانی با رسید انبار,مشخصات انباروکالاهای قبلی موجود درانبار) توسط انباردریافت کننده تحویل گرفته شده ودرقفسه ها ومحلهای شناسایی شده ودارای کد شناسایی استقرار می یابد و رسید انبارآن درسیستم مدیریت کالا مورد تایید قرارگرفته وبه موجودی سیستم اضافه میگردد. درصورت مشاهده هرگونه مغایرت ,کالا جهت رفع مغایرت به انبارترانزیت عودت میگردد. تحویل کالا به انبارممکن است به وسیله فرم برگشت کالا به انبارکد (WHF001)ازواحدهای متقاضی صورت و…….  می باشد.

 

70,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.