دانلود پروژه مواد مخدر

پروژه  ارسال شده توسط جناب اقای رحیمی کارشناس  حقوق

 فایل به صورت word فونت Bnazanin 14  دارای ۴۹ صفحه که عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است :

mavad11

مقدمه

 فصل اول : تاریخچه و کلیات مواد مخدر

گفتار یکم : تاریخچه و تعریف مواد مخدر و انواع آن

مبحث اول : تاریخچه کشت و برداشت مواد مخدر

مبحث دوم : تعریف مواد مخدر و انواع آن

بند اول : تعریف مواد مخدر

بند دوم : انواع مواد مخدر

 الف : انواع مواد

 ب :  داروها

 ج: مواد مخدر

   د: اصطلاح شناسی

هـ : مواد مخدر نیمه سنتز شده ( نیمه مصنوعی )

 ی: مواد مخدر سنتز شده (مصنوعی )

مبحث سوم : روشهای استفاده و مصارف پزشکی

بند اول : روشهای استفاده

بند دوم : مصارف پزشکی

مبحث چهارم : تعریف اعتیاد و انواع وابستگی به آن

بند اول : تعریف اعتیاد

بند دوم : انواع وابستگی به اعتیاد

الف : وابستگی جسمانی

ب: وابستگی روانی

گفتار  دوم : مراحل اعتیاد و چگونگی پذیرش و قبول اعتیاد در فرد

مبحث اول : مراحل اعتیاد

بند اول: مرحله آشنایی و شروع

بند دوم : مرحله شک و تردید

بند سوم: اعتیاد

مبحث دوم : چگونگی پذیرش و قبول اعتیاد در فرد

گفتار سوم : گروه بندی مواد مخدر و اثرات آن بر  بدن

مبحث اول : انواع گروه بندی مواد مخدر

مبحث دوم : اثرات مواد مخدر

 بند اول : آثار مواد مخدر بر مغز

بند دوم : آثار سوء مواد مخدر

بند سوم : اثرات مواد مخدر بر رفتار

بند چهارم : اثرات مواد مخدر بر بدن

بند پنجم : معضلات مصرف مواد مخدر

مبحث سوم : دیدگاههای مختلف درباره عوارض مصرف مواد مخدر

بند اول : عوامل جسمی و روانی

بند دوم : اجتماعی و خانوادگی

بند سوم : سیاسی، اقتصادی
فصل دوم : علل گرایش به مواد مخدر در نوجوانان و جوانان

گفتار یکم: علل گرایش به مواد مخدر و عوامل مستعد کننده

مبحث اول : علل گرایش به مواد مخدر

بند اول : گریز از ناملایمات زندگی

بند دوم : آشفتگی عاطفی

بند سوم: بیگانگی یا طرد شدگی

مبحث دوم : عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد

عوامل مخاطره آمیز

بند اول : عوامل مخاطره آمیز فردی

الف : دوره نوجوانی

ب :  استعداد ارثی

ج :  صفات شخصیتی

د :  اختلالهای روانی

هـ :  نگرش مثبت به مواد

ی :  موقعیتهای مخاطره آمیز

ن :  تاثیر مثبت مواد بر فرد

بند دوم : عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی                                 

الف:  عوامل مربوط به خانواده

ب :  عوامل مربوط به دوستان

ج : عوامل مربوط به مدرسه

د : عوامل مربوط به محل سکونت                    

بند سوم: عوامل مخاطره آمیز اجتماعی

الف:  فقدان قوانین و مقررات جدی ضد مواد مخدر

ب : بازار مواد

پ : مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی

ج :  کمبود فعالیتهای جایگزین

د :  کمبود امکانات حمایتی، مشاوره ای و درمانی

هـ :  توسعه صنعتی، محرومیت اجتماعی- اقتصادی

مبحث سوم : نقش والدین در عدم گرایش فرزندان به مواد مخدر

مبحث چهارم : عملکردهای گروه همسالان و آگاه سازی جوانان

بند اول : عملکرد گروه همسالان

بند دوم : چگونه جوانان را آگاه کنیم؟

گفتار دوم : شیوه‌های دادن اطلاعات در مورد مضرات مصرف مواد مخدر

مبحث اول: پیشگیری و آموزش

مبحث دوم : عوامل مهمی که می‌بایست در برنامه‌ای موفقیت‌آمیز در پیشگیری درنظر گرفته شود

فصل سوم : قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر

گفتار اول : مواد قانونی

گفتار دوم : آئین نامه پیشگیری از اعتیاد ، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر

گفتار سوم : قوانین مبارزه با مواد مخدر در کشور ایران و نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
مبحث اول : قوانین مبارزه با مواد مخدر در کشور ایران

مبحث دوم : نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

بند اول :  پیشگیری اجتماعی

بند دوم : مرحله پیش از وقوع جرم

بند چهارم : مرحله پس از وقوع جرم

بند سوم : مرحله وقوع جرم

فصل چهارم : مواد مخدر از دیدگاه آیات و روایات

گفتار یکم : تعریف مواد مخدر در لغت و در اصطلاح شرع مقدس اسلام

مبحث اول : مواد مخدر در لغت  

مبحث دوم : مواد مخدر در اصطلاح شرع مقدس اسلام

مبحث سوم : فلسفه‌ی حرمت مواد مخدر در اسلام

گفتار دوم : مواد مخدر در آیات و روایات

مبحث اول : مواد مخدر در آیات

مبحث دوم : مواد مخدر در روایات

گفتار چهارم : استفتائات مواد مخدر

گفتار سوم : اثرات مخرّب مواد مخدر در زندگی فردی و اجتماعی

منابع :

۱- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر / منصور اباذری فومشی / چاپ اول/ ۱۳۸۶

۲- قانون اصلاح ، قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوق کنونی / سید احمد باختر/ چاپ اول /۱۳۸۶

۳- آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶

۴- شناخت انواع مواد مخدر / پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ۱۳۸۶

۵- مواد مخدر / غلامحسین احمدی اصل – به شماره ثبت۵۴۲۷- ۲۸/۵/۱۳۷۴

۶- دیدگاه شرع و قانون در برخورداری با جرایم مرتبط با مواد مخدر/ اسماعیل آقا بابایی(۱۳۸۶)/ ص۱/ شماره ۴۳

۷- مواد مخدر و اعتیاد به آن – انواع سبب شناسی و پیشگیری / کوروش محمدی

۸-معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست ؟ / استاد تاج زمان دانش/ چاپ دوم (با تجدیدنظر و اصلاحات )

۹-گامی در شناخت مواد مخدر و روان گردان / عیسی کاکویی / چاپ دوم / ۱۳۸۷

۱۰-جرایم مواد مخدر در مذاهب اسلامی / محمد رضا ساکی(۱۳۸۱)

۱۱-ره توشه راهیان نور / دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

                     

150,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.