دانلود پروژه موانع اجراي راي داور خارجي

گردآوري توسط تيم آزمون داك

فایل به صورت word فونت Bnazanin 14 عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است :

چکیده:

تقريبا در همه نظامهاي حقوقي ملي، مکانيسم شناسايي واجراي آراي داوري داخلي وخارجي ازيکديگرمتفاوت است.

در غالب کشورها مقررات مخصوصي براي شناسايي واجري آراي داوري خارجي تنظيم شده وهمه کنوانسيونهاي بين المللي مربوط به شناسايي واجر نيز ناظر به آراي داوري خارجي است.

بدين ترتيب براي اعمال مقررات شناسايي و اجرا چاره اي جز تشخيص آراي داوري داخلي و خارجي از يکديگر نيست، ولي با اين همه عمده ترين معيار تشخيص خارجي يا داخلي بودن راي داوري که در نظامهاي حقوق ملي از قبول نسبتا عامي برخوردار گرديده و در کنوانسيون نيويورک نيز به وضوح انعکاس يافته است.

يکي از راه هاي اجراي آراي داوري خارجي اين است که کشور محل اجرا عضو يک کنوانسيون دو يا چند جانبه راجع به اجرا آراي داوري خارجي باشد که راي مطابق آن کنوانسيون اجرا شود. از جمله کمیسیون نیویورک. لذا در این مقاله می خواهم به بیان موانع اجرای آرای داوری بپردازم که لازم است برای بهتر روشن شدن مطلب ابتدا به بیان پیشینه ای از تأسیس داوری و انواع آن، همچنین رجحانش بر رسیدگی قضایی و در آخر به بیان مرجع درخواست آرای خارجی و بررسی موانع اجرای آنها در کنوانسیون نیویورک و ایران می پردازیم.

۱-پیشینه داوری تجاری بین الملل

۲- نحوه رسیدگی و حل وفصل دعاوی بین المللی

۳- رجحان داوری بر مراجع قضایی

۴- انواع داوری های بین المللی

۴- اهمیت اجرای آرای داوری خارجی

۵- مرجع درخواست اجرای آرای خارجی

۵-۱- رژيم اجراي راي درکنوانسيون نيويور

۵-۲- رژيم اجراي راي در قانون داوري تجاري بين المللي ايران

۶- موانع اجرای آرای داوری های خارجی درایران

۶-۱- موانع قابل ابطال

۶-۲- موارد ابطال رای

۶-۳-مواردی که موضوع قابل ارجاع به داوری نیست

۶-۴-مواردی که داوری از بین می رود

۶-۵-آرا مخالف با قوانین موجد حق

۶-۶- هم تبعه بودن

۶-۷-موارد اختلاف اصل یکصد و سی و نهم

نتیجه گیری

منابع:

۱-صفایی، سیدحسین، حقوق بین الملل و داوریهای بین الملل، نشر میزان، ۱۳۷۵

۲-شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین المللی، انتشارات سمت ۱۳۹۱

۳-محمدی مکرمی، علی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، مقاله شناسایی و اجرای آرای داوی های خارجی در حقوق ایران.

۴-قانون داوری بین المللی مصوب ۱۳۷۶

۵- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹

 

160,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.