دانلود پروژه مقررات ناظر به ادله در دادرسي و داوري

گردآوري توسط تيم آزمون داك

فایل به صورت word فونت Bnazanin 14 عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است :

چکیده:

حل و فصل اختلافات در داوری همانند رسیدگی در دادگاه باید متکی به ادله انجام شود، مگراینکه طرفین اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند. در دادرسی مقررات متعددی در خصوص ادله اثبات دعوی وجود دارد که براساس آن قاضی دلایل ابرازی را ارزیابی می کند و تشخیص می دهد که آیا دلایل مزبور بر مدعا دلالت دارد یا خیر.بخشی از این مقررات در ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی و برخی دیگر در مواد ۱۹۴-۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایران ذکر شده است. در داوری تجری بین المللی از یک طرف چنین مقررات مفصلی شبیه آنچه در دادگاهها مورد استناد قرار می گیرد برای اداره و ارزیابی دلایل وجود ندارد و از طرف دیگر دیوات داوری موظف به تبعیت از مقررات مورد استناد در دادگاهها نیست. درنتیجه، تشخیص دلیلیت و ارزش …

۱-تعریف دادرسی

۲-تعریف داوری

۳- داوري بهتر است يا دادرسي قضايي؟

۴- ادله اثبات دعوی

۵- ادله اثبات دعوی در دادرسی

۵-۱- اقرار

۵-۲- اسناد

۵-۳- گواهی

۵-۴- معاینه محلی و تحقیق محلی

۵-۵- کارشناسی

۵-۶- سوگند

۶– ادله اثبات دعوی در داوری

۷- قانون حاکم بر ادله اثبات دعوی در داوری

۷-۱- بار دلیل

۷-۲- احصای ادله در دادرسی و داوری

۷-۳- دسترسی به ادله در داوری

۸- مهم ترین ادله در داوری

۸-۱- اسناد و مدارک

۸-۲- گواهی (شهادت)

۸-۳- کارشناسی

۸-۴- بازرسی اموال یا اسناد

نتیجه گیری

منابع:

شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین المللی، انتشارات سمت، چاپ اول ۱۳۹۱

امانی،حسن، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه آیت الله آملی.

شکوری، بابک، بررسی علل رجحان داوری بر حل اختلافات تجاری بین المللی.

قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶

قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

قانون مدنی

قانون نمونه آنسیترال

 

160,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.