دانلود پروژه سرقت

پروژه  ارسال شده توسط جناب اقای رمضانی دانشجوی کارشناس ارشد حقوق

فایل به صورت word فونت Bnazanin 14  شامل ۴۷ صفحه عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است :

مقدمه

فصل اول : تاریخچه و کلیات سرقت  

گفتار یکم : تاریخچه و تعریف جرم سرقت

مبحث اول : تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران

مبحث دوم : تعاریف سرقت و انواع آن

بند اول: تعریف لغوی

بند دوّم :‌ تعریف فقهی

بند سوم:  تعریف حقوقی

بند چهارم : دیگر تعاریف سرقت

بند پنجم : سارق کیست؟

مبحث سوم : چه اموالی قابلیت سرقت دارند؟

بند اول : سرقت عادی

بند دوم : سرقت جبری

بند سوم : سرقت مسلحانه

بند چهارم : دزد

بند پنجم: سارقه

بند ششم : راهزن (راهبند)

بند هفتم : راهگر

بند هشتم : قطاع الطریق

بند نهم: کلمه لص

گفتار دوم : ارکان جرم سرقت و انواع دسته بندی جرم سرقت از لحاظ قوانین فعلی ایران

مبحث اول : ارکان جرم سرقت

بند اول : ربودن

بند دوم : مال

 بند سوم : پنهانی بودن

 مبحث دوم : انواع دسته بندی جرم سرقت از لحاظ قوانین فعلی ایران

 بند اول : سرقت های مستوجب حد (موضوع مواد ۱۹۷ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰)(۱)

بند دوم : سرقت های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و برخی از قوانین متفرقه

بند سوم : سرقت هایی که فاقد شرایط اجرای حد باشند ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود(موضوع ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی)

بند چهارم : سرقت های ساده مستوجب تعزیر(موضوع ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ )(۲)

فصل دوم : سرقت و مسائل قضایی مربوط به آن

گفتار یکم: سرقت و مسائل قضایی مربوط به آن چیست؟

 مبحث اول : از نظر فقهای شیعه

مبحث دوم: در حقوق موضوعه ایران

بر تعریف فوق انتقاداتی به شرح ذیل وارد کرده اند

مبحث سوم: از نظر علمای اهل سنت

الف‌: سرقت تعزیری به دلیل فقدان شرایط اجرای حدّ

ب ـ سرقت بالذات تعزیری

مبحث چهارم: مجازات سرقت تعزیری

بند اوّل: سرقت تعزیری ساده

بند دوم: سرقت تعزیری مشدّد

۱-     کیفیت زمانی

۲-     کیفیت مکانی

۳-     کیفیت وسیله ای

الف: به کار بردن کلید ساختگی

ب ـ تشدید از نقطه نظر مسلح بودن

گفتار سوم : عناوین سرقتهای تعزیری

مبحث اول : مستلب ، مجازات مستلب و عناصر تشکیل دهنده آن

بند اول:  مستلب

بند دوم : مجازات مستلب

بند سوم : عناصر تشکیل دهنده

مبحث دوم : مختلس و مجازات آن

گفتار چهارم : انواع سرقت های تعزیری و وظیفه سارق در مقابل مال باخته

منظور از سلاح چه سلاحی است :

فصل سوم : مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

پیشگفتار

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

مبحث اول: سرقت در لغت

مبحث دوم : مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه

تعریف جرم سرقت در نوشته‏هاى حقوقى

تجزیه و تحلیل جرم دزدى

تجزیه و تحلیل ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامى و نتیجه گیری

نتیجه ‏گیرى

منابع :

۱-    قانون مجازات اسلامی

۲-   گلدوزیان ، ایرج / جرائم بر ضد اموال و مالکیت

۳-   شهید ثانی / شرح لمعه / جلد ۲

۴-   گلدوزیان، ایرج / حقوق جزای اختصاصی

۵-   میرمحمد صادقی ، حسین / اموال و مالکیت

۶-  مجرم کیست، جرم شناسی چیست؟ تاج زمان دانش/ ص ۳۱۳-۳۱۴

۷-    زراعت، عباس / قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی

۸- صبری، نور محمد / جرم سرقت در حقوق کیفری ایران

۹-   ولیدی ، محمد صالح / حقوق جزای اختصاصی

 

160,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.