دانلود پروژه دادگستری

پروژه  ارسال شده توسط جناب اقای رمضانی دانشجوی کارشناس ارشد حقوق

فایل به صورت word فونت Bnazanin 14  شامل ۵۴ صفحه عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است :

مقدمه

فصل اول : کلیات

گفتار یکم : قوه قضائیه چیست؟ و تعریف آن در اسلام

مبحث اول : قوه قضائیه چیست؟

مبحث دوم : قوه قضائیه در اسلام

گفتار دوم : شرایط ریاست قوه قضائیه و نحوه تعیین رئیس قوه قضائیه

مبحث اول : شرایط ریاست قوه قضائیه

مبحث دوم : نحوه تعیین رئیس قوه قضائیه

گفتار سوم : ضرورت تشکیل و اقتدار و ارکان کارآمد قوه قضائیه

مبحث اول : ضرورت تشکیل قوه قضائیه

مبحث دوم : اقتدار قوه قضائیه

مبحث سوم : ارکان کارآمد قوه قضائیه

گفتار چهارم : نقش قوه قضائیه در توسعه ملی و وظایف آن

مبحث اول : نقش قوه قضائیه در توسعه ملی

مبحث دوم : وظایف قوه قضائیه

گفتار پنجم : نظارت مؤثر قوه قضائیه

گفتار ششم : مهمترین خواسته مردم از قوه قضائیه

فصل دوم : تشکیلات ، چارت و ساختار سازمانی ، نحوه انتخاب پرسنل

گفتار یکم: تشکیلات ، چارت و ساختار سازمانی

مبحث اول : تشکیلات

بند اول: رئیس قوه قضائیه

الف : نحوه تعیین رئیس‌ قوه‌ قضائیه

ب : شرایط ریاست قوه‌ قضائیه

ج : وظائف رئیس قوهقضائیه به موجب اصول قانون اساسی

بند دوم : وزیر دادگستری

بند سوم : قضات « دادرسان »

الف : نحوه برگزیدن قاضی

ب : وظیفه قاضی

ج : امتیاز قاضی

مبحث دوم : ساختار قوه قضائیه

بند اول: سازمان و تشکیلات اصلی قوه قضائیه

بند دوم : سازمانهای تابعه قوه قضائیه

مبحث سوم: ساختار سازمانهای قوه قضائیه

بند اول: محاکم

بند دوم : دیوان عالیکشور

-وظائف دیوانعالی کشور بشرحزیر می باشد

بند سوم: دیوان عدالت اداری

-وظائف دیوان عدالت اداری بشرح زیر میباشد

بند چهارم : دادگاههای تجدیدنظر

بند پنجم : محاکم بدوی

گفتار دوم : نحوه استخدام و انتخاب قضات و پرسنل قوه قضائیه

مبحث اول : نحوه استخدام قضات

بند اول : روسای کل

بند دوم : معاونین

بند سوم : قضات

بند چهارم : دادستان یا مدعی العموم

مبحث دوم : نحوه استخدام پرسنل اداری

بند اول : شرایط عمومی استخدامی

بند دوم : شرایط اختصاصی استخدامی

بند سوم : اولویت‌های استخدامی

فصل سوم: صلاحیت مراجع دادگستری

گفتار یکم: صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

مبحث اول : تعریف صلاحیت و انواع آن

بند اول : صلاحیت

بند دوم : صلاحیت ذاتی

بند سوم : اهمیت صلاحیت

بند چهارم : تشخیص و احراز صلاحیت

بند پنجم : صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی

گفتار دوم : ضمانت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی و اختلاف در صلاحیت

مبحث اول: ضمانت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی

مبحث دوم : اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف

گفتار سوم : مراجع اختصاصی تقسیم بندی دادگاهها از حیث صلاحیت

بند اول : دادگاههای عمومی

بند دوم : دادگاههای اختصاصی

فصل چهارم : مراحل اقامه دعاوی در دادگستری

گفتار یکم : مراحل اقامه دعاوی در دادگستری

مبحث اول : دعاوی کیفری

مبحث دوم : دعاوی حقوقی

گفتار دوم : مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی

فصل پنجم : تشریفات و آئین رسیدگی

گفتار یکم : کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول : ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

مبحث دوم : شروع و کیفیت تحقیقات

مبحث سوم : معاینه محل و تحقیقات محلی

مبحث چهارم : تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم

مبحث پنجم : احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

بند اول : احضار و تحقیق از متهم

بند دوم : احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

مبحث ششم: قرارهای تأمین و نظارت قضایی

مبحث هفتم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

مبحث هشتم : رسیدگی و صدور رأی

منابع :

۱)     مجموعه قوانین و مقررات جزایی / جهانگیر منصور / چاپ هجدهم

۲)     مجموعه قوانین و مقررات حقوقی / جهانگیر منصور / چاپ هجدهم

۳)     مجموعه قوانین و مقرارت حقوق ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی جلد اول و دوم سال ۱۳۸۴

۴)     زراعت ، دکتر عباسی ، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشارات خط سوم سال ۱۳۷۹

۵)     واحدی ، دکتر قدرت اله ، بایسته های آیین دادرسی مدنی انتشارات میزان ، سال ۱۳۷۹

۶) شمس ، دکتر عبداله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان سال ۱۳۸۱

۷)  مدنی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم ۱۳۶۸

۸) مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی

۹) مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور حقوقی

۱۰)آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران جلد اول و دوم

۱۱)ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توسی ، تهران چاپ دوم سال ۱۳۷۶

۱۲)احمدی ، نعمت ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلسی تهران چاپ اول سال ۱۳۷۱

۱۳)کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ، آنتشارات اقبال سال۱۳۶۴

۱۴)رنجبری ، ابوالفضل ، تاریخچه حقوق کار جزوه آموزشی نیمه حضوری مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

 

150,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.