دانلود پروژه نحوه صدور و ابلاغ اجرائیه

پروژه  ارسال شده توسط سرکارخانم کریمی کارشناس ارشد حقوق

 فایل به صورت word فونت Bnazanin 14 عنواین زیر را مورد بحث قرار داده است :

صدور و ابلاغ اجرائیه در قلمرو آیین نامه مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا

چکیده
فصل اول
اسناد لازم‌الاجرا و در حکم آن
۱-تعریف سند و انواع آن
۱-۱ تعریف سند
۲-۱ انواع سند
۲- اسناد لازم الاجرا (اسناد قابل صدور اجرائیه)
۳- اسنادی که می توان درخواست اجرا نمود
فصل دوم
اجرائیه و نحوه صدور آن
۱-۱ تعریف اجرائیه
۲-۱ انواع اجرائیه
اجرائیه دادگاه ها
اجرائیه ثبتی
اجرائیه مالیاتی
۲- درخواست صدور اجراییه
۳- مراجع صدور اجرائیه
۲-۱-۳ صدور اجراییه توسط اداره ثبت
۱٫ صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی
۲٫ صدور اجراییه نسبت به عوارض شهرداری
۳٫ صدور اجرائیه نسبت به وصول هزینه های مشترک آپارتمان ها
۴٫ صدور اجراییه نسبت به برگ های وثیقه انبارهای عمومی و اجراییه در مورد وصول آب بها
۵٫ صدور اجراییه به استناد اسناد تنظیمی بین بانک ها و مشتریان و وام گیرندگان
۶٫صدور اجرایی جهت تخل یه فروشگاه ها
۲-۳ صدور اجرائیه توسط صاحبان دفاتر رسمی
۳-۳ اجرای سند توسط دادگاه ها
فصل سوم
ابلاغ و نحوه ابلاغ اجرائیه
۱-ابلاغ و انواع آن
۱-۱ اقامتگاه و انواع آن
اقامتگاه قانونی
اقامتگاه اجباری
اقامتگاه انتخابی
۲-۱ تعریف ابلاغ
۳-۱ انواع ابلاغ:
۱-۳-۱ ابلاغ واقعی
۲-۳-۱ ابلاغ قانونی
۲- نحوه ابلاغ اجرائیه
۱-۲  نحوه ابلاغ
۲-۲ ابلاغ اجرائیه (وسایر اوراق اجرایی) ثبتی
۱-۲-۲ تفاوت ابلاغ از طریق پست سفارشی با ابلاغ به پست الکترونیکی
۲-۲-۲: آثار ابلاغ
۳-۲-۲ موارد نقض ابلاغ

منابع:
۱-آیین نامه مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب
۲-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۶، ۱۳۸۶
۳-آدابی، حمید رضا، حقوق ثبت تخصصی, چاپ سوم، ۱۳۸۹
۴-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۳
۵-میرزایی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی
۶-قانون مدنی
۷-قانون ثبت مصوب
۸-قانون مالیات های مستقیم لازم الاجرا
۹-قانون نوسازی و عمران شهری اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۵۷
۱۰-مقاله، مقدم، فاطمه، نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی

 

160,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.