برچسب شده با داده كاوي در امور نرم افزار

دانلود ترجمه Data Mining Techniques for Software Effort

عنوان ترجمه :  تكنيك هاي داده كاوي براي برآورد امور نرم افزاري (Data Mining Techniques for Software Effort) جهت دانلود اصل مقاله كليك كنيد ۲۳ صفحه Abstract—A predictive model is required to be accurate and…