برچسب شده با فرم سند هزینه قطعی

دانلود پروژه قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

ارسال شده توسط جناب آقای امینی کارشناس حسابداری فایل بصورت پاورپویت “ارائه تصویری” ۴۵ اسلاید  که بخشی از آن در زیر  قرار گرفته اند : کارفرما پیمانکار قراردار انواع قراردادهای پیمانکاری قرارداد بر اساس واحدها…