برچسب شده با قانون مالیات های مستقیم لازم الاجرا

دانلود پروژه نحوه صدور و ابلاغ اجرائیه

پروژه  ارسال شده توسط سرکارخانم کریمی کارشناس ارشد حقوق  فایل به صورت word فونت Bnazanin 14 عنواین زیر را مورد بحث قرار داده است : صدور و ابلاغ اجرائیه در قلمرو آیین نامه مفاد اسناد…